050 - 302 35 66  |  E-MAIL  :  info@owl-advies.nl

Probleem met uw werkgever?

Deze pagina printvriendelijk afdrukken

In elke arbeidsverhouding doen zich wel eens strubbelingen voor. Soms blijft het niet beperkt tot een meningsverschil maar dreigt ontslag vanwege een conflict of arbeidsongeschiktheid.

Bij elk verschil van inzicht valt er wel wat voor de opstelling van beide partijen te zeggen.

Feit blijft dat er in een arbeidsverhouding per definitie sprake is van gezag of macht aan de kant van de werkgever. Al gauw kan een werknemer door de ongelijke positie het onderspit delven. Niet altijd is dat terecht en niet altijd behoeft de werknemer te accepteren dat hij ‘zo maar’ aan de kant wordt gezet.

Belangrijk daarbij is het gebruiken van gezond verstand.

Een probleem tussen werkgever en werknemer wordt vrijwel direct ingekleurd door emoties.
Om te kunnen vaststellen waar het probleem werkelijk over gaat, moeten de emoties naar de achtergrond. Het is niet verstandig dit alleen te doen, want u bent boos, gekwetst of verontwaardigd.

U wordt niet alleen in uw eergevoel geraakt, ook kost het veel energie om u langdurig tegen uw werkgever te verweren. Dikwijls treft het ook uw inkomen en daarmee uw bestaan.
Neem contact met ons op.

 Waar gaat het om: