050 - 302 35 66  |  E-MAIL  :  info@owl-advies.nl

Private of publieke sector?

Deze pagina printvriendelijk afdrukken

Nog steeds maakt het een wezenlijk verschil of u werkzaam bent in de private of in de publieke sector. Voor wat betreft de inhoud van problematiek tussen werkgever en werknemer is er dikwijls geen onderscheid.

De impact van het ontslag komt op hetzelfde neer. U bent diep geraakt als u aan de kant wordt gezet. De ‘strijd’ naar rechtvaardigheid neemt een aanvang.

Echter, de rechtspositie verschilt en ook de gevolgen van ontslag zijn anders. Hetzelfde geldt ook voor de wegen die bewandeld worden om het ontslag te realiseren.

U hebt daarom rechtsbijstand nodig. De juristen van OWL bieden u de juridische ondersteuning.

De procedure bij ontslag van de ambtenaar is niet vergelijkbaar met die van de private werknemer. Een opmerkelijk verschil is alleen al dat de ambtenaar een aanstelling heeft en de werknemer een arbeidsovereenkomst. Gevolg daarvan is onder meer dat de ambtenaar, die zijn ontslag wil aanvechten, in het algemeen uiteindelijk bij de bestuursrechter terechtkomt. Voor de werknemer wordt de UWV procedure gevolgd of komt de kantonrechter in beeld.

Voor de ambtenaar en werknemers in het onderwijs kan geen ontslagvergunning worden aangevraagd, voor de werknemer in het algemeen wel.

De ambtenaar kan dikwijls aanspraak maken op bovenwettelijke rechten, hetgeen er anno 2014 voor kan zorgen dat de ambtenaar een uitkering heeft tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De oudere (private) werknemer kan na afloop van de duur van de WW mogelijk in aanmerking komen voor een IOAW uitkering (een verkapte bijstandsuitkering zonder vermogenstoets).

Voor zowel de ambtenaar als de werknemer geldt dat het voeren van procedures geen dagelijks werk is. Voor de juristen van OWL is dat wel het geval. Daarom staan zij u graag bij.