050 - 302 35 66  |  E-MAIL  :  info@owl-advies.nl

Uw personele organisatie?

Deze pagina printvriendelijk afdrukken

Als u zich als werkgever tot juristen wendt, is er veel al het nodige mis en valt het woord einde dienstbetrekking. Lang niet altijd kan voorkomen worden dat ontslag ook volgt.

Dikwijls blijkt dat er zich in het voortraject en/of in de organisatie de nodige problemen hebben voorgedaan. Ook heel vaak blijkt dat u als werkgever gewoon niet of niet voldoende op schrift heeft bijgehouden wat er de revue is gepasseerd.

Soms is het probleem feitelijk al bij de werving en selectie ontstaan. De verkeerde man is op de verkeerde plek gezet en is vervolgens blijven aanmodderen. 

Ook kan het zijn dat er wel bedrijfsregels en/of werkmethoden gelden, maar dat die gewoon niet gehanteerd of gehandhaafd zijn. Er is geen heldere structuur en eigenlijk valt het de werknemer niet te verwijten dat hij of zij de boodschap niet begrepen heeft.

Soms is een probleem al veel eerder gesignaleerd, maar is er eenvoudigweg niets mee gedaan. 

U wordt als werkgever ingehaald door uw eigen tekortkomingen. Om te voorkomen dat u door verwijten (zoals slecht werkgeverschap) wordt getroffen, is het verstandig op tijd orde op zaken te brengen.

Dat strekt u in het algemeen tot rust en uw werknemers mogelijk tot meer arbeidsvreugde en loyaliteit. 

Kortom, er is alle aanleiding te investeren in uw personele organisatie en werknemers.  De juristen van OWL kunnen u daarbij helpen.