050 - 302 35 66  |  E-MAIL  :  info@owl-advies.nl

Uw personele organisatie?

Deze pagina printvriendelijk afdrukken

Als u zich als werkgever tot juristen moet wenden, is er veelal het nodige mis. Veelal valt het woord einde dienstbetrekking.

Lang niet altijd kan worden voorkomen dat een ontslag ook daadwerkelijk volgt. Maar hoe zit het met uw personele organisatie? Was dit ontslag een incident of  kan er meer verbeterd worden in de organisatie? Kunt u zich in een vroegtijdig stadium richten op kostenbesparing?

Dikwijls blijkt in het voortraject van een ontslag dat er zich  in de organisatie meerdere of veelzijdige problemen hebben voorgedaan. Ook heel vaak blijkt in een analyse dat u als werkgever het verloop van de relatie met uw werknemer niet of niet voldoende heeft geregistreerd.

Wat is er de revue gepasseerd in het functioneren van uw werknemer? Soms is het probleem feitelijk al bij de werving en selectie ontstaan. De verkeerde man is op de verkeerde plek gezet en is vervolgens blijven ‘aanmodderen’.

Ook kan het zijn dat er wel bedrijfsregels en/of werkmethoden gelden, maar dat die niet gehanteerd of gehandhaafd zijn. Er is geen heldere structuur en soms valt de werknemer niet te verwijten dat hij of zij de boodschap niet begrepen heeft. Soms is een probleem al veel eerder gesignaleerd, maar is er eenvoudigweg niets mee gedaan?

U kunt als werkgever worden ingehaald door uw eigen tekortkomingen. Wees kritisch op uw personele organisatie!

Om te voorkomen dat u door ernstige verwijten (zoals slecht werkgeverschap) wordt getroffen, is het verstandig op tijd orde op zaken te brengen. OWL biedt u ondersteuning aan.