050 - 302 35 66  |  E-MAIL  :  info@owl-advies.nl

Foutmelding

 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Welkom bij OWL Juridisch Advies

<leeg>

Aanbod
Op de website van OWL treft u een veelheid aan informatie aan. Het is onze intentie om u enigszins wegwijs te maken als u tegen problemen aan loopt. Hebt u onze nieuwsbrief al ontdekt?

Vraagbaak
De juristen van OWL zijn graag uw vraagbaak en sparringpartner. Komt u er niet helemaal uit hoe uw personele probleem op te lossen of wilt u bevestiging dat u op de goede weg zit? Bel gerust en leg uw vraag voor. Kunnen wij uw vraag direct telefonisch beantwoorden, dan zijn daar geen kosten aan verbonden! Uw vraag per e-mail stellen kan ook.

Een presentatie door OWL
Zijn er juridische onderwerpen waarover u meer wilt weten? Wij kunnen een presentatie voor u verzorgen of in een sparringsessie verschillende situaties doornemen die zich binnen uw organisatie voordoen. Of maak gebruik van de gratis QuickScan!

Het logo van de uil
De eigenschappen van de uil (the Owl) weerspiegelen de juridische dienstverlening van OWL Juridisch Advies.

De uil geldt als sterk. Hij is raadgever. De meest geduchte wapens van de uil zijn de oren en de ogen. Hij kan vanwege de draaicapaciteit van zijn nek (270 graden) focus houden en doelgericht blijven kijken. Hij weet wat er gaande is en kiest daarbij slim zijn positie uit.

De uil beschikt over een ongekende precisie om zijn doel te bereiken. Anders gezegd: de uil ziet wat anderen niet zien en doet wat andere soortgenoten niet doen. Met deze informatie in het achterhoofd weet u wat u van de dienstverlening van de juristen van OWL mag verwachten.

 

Wat komt u in onze kraam van pas?

 

OWL Juridisch Advies biedt werkgevers én werknemers ondersteuning bij

 • Personeelszaken
 • Begeleiding bij ziekte
 • Functionering trajecten
 • Ontslag (Rechtbank en UWV)
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Begeleiding bij arbeidsconflicten
 • Arbeidsvoorwaardenregeling /cao
 • Arbeidsrecht voor zeevarenden
 • Onderhandelingen met vakbonden/Sociaal Plan
 • Ontslagvergoeding/Uitkeringen

Vraag nu een gratis Quickscan aan van uw bedrijf of organisatie.

Diensten

leeg

OWL zet zich niet alleen in voor werkgevers. Zij levert ook haar diensten aan de individuele werknemer, ambtenaar en zeevarende. De dienstverlening aan de individuele werknemer houdt de juristen van OWL scherp! De ene keer staan zij een werkgever bij, de andere keer een werknemer. Steeds opnieuw richten de juristen zich op het belang van de opdrachtgever! De werknemer of werkgever.

De juristen van OWL zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Ondernemingsrechtadviseurs (NEVOA), een beroepsorganisatie van bedrijfsjuridische adviseurs. In het kader van dit lidmaatschap geldt een vergelijkbare jaarlijkse bijscholingsverplichting als voor de advocatuur.

Binnen de kaders van het arbeidsrecht zoeken zij naar adequate oplossingen. Als blijkt dat de rechter in beeld moet komen, wordt u door de juristen van OWL bijgestaan in de gerechtelijke procedure. Op een zorgvuldige en adequate wijze tegen een redelijk tarief!

Het verschil tussen OWL en de advocatuur is dat de juristen van OWL ervaring hebben in het bedrijfsleven en/of bij de overheid in dienstbetrekking hebben gewerkt. De juristen hebben dus in de praktijk ervaring opgedaan en weten daardoor welke problemen zich in arbeidsverhoudingen en op de werkvloer kunnen voordoen.

Adviseren op het terrein van de (inrichting van de) personele organisatie en/of personeelsbeleid is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van OWL. Opdrachtgevers kunnen door OWL worden geholpen om hun organisatie, hun interne reglementen en hun werkmethoden te ordenen, te structureren en te documenteren. Er wordt niet alleen gewerkt vanaf het kantoor van OWL. Ook kunnen de juristen tijdelijk een werkplek innemen binnen het bedrijf van de opdrachtgever.

Tenslotte is niet onbelangrijk dat het uurtarief voor de dienstverlening door OWL verschilt van de advocatuur.

Over OWL

leeg

De uil (OWL) is niet alleen het logo.  De eigenschappen van de uil zijn herkenbaar in de competenties van de juristen van OWL Juridisch Advies. De uil staat voor wijsheid. Hij gebruikt zijn oren en de ogen doelgericht.

Mr. Rianne Wubs en mr. Marije Ekamper luisteren, kijken, handelen en voeren uit.

Zij houden focus en kiezen op een slimme manier positie om vervolgens met precisie een optimaal resultaat na te streven.

De juristen van OWL zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Ondernemingsrechtadviseurs (NEVOA), een beroepsorganisatie van bedrijfsjuridische adviseurs. In het kader van dit lidmaatschap geldt een vergelijkbare jaarlijkse bijscholingsverplichting als voor de advocatuur.

 

OWL werkt al voor:

 • Zorg en Welzijn (Ziekenhuizen, verpleeg- en zorginstellingen, welzijnsorganisaties);
 • Rijksoverheid, Gemeenten en Provincies (en aan overheid gelieerde instellingen);
 • Midden- en kleinbedrijf, re-integratiebedrijven, Onderwijs, Landbouw, Scheepvaart;
 • Kunst en Cultuur (uitvoeringinstellingen, theaters/schouwburgen, muziekscholen en instellingen voor creativiteitsontwikkeling).

 

Contact

leeg

De juristen van OWL Juridisch Advies staan u graag te woord.
U belt 050-3023566.

 
U kunt ook mailen naar:
info@owl-advies.nl
 

 

De fax is beschikbaar onder 050-3022112.
Het kantooradres van OWL is Boersterweg 5, 9791 HA Ten Boer.
Het postadres: Postbus 1, 9790 AA Ten Boer

 

Routeplanner